Tarieven

 

Hieronder worden de tarieven genoemd die wij vanaf 1 maart 2023 zullen hanteren:

1. Rode Kruis afdelingen, EHBO verenigingen en soortgelijke organisaties:
€ 10 per LOTUS per uur, ongeacht de activiteit waarvoor de LOTUS wordt ingezet (les, examen, wedstrijd)

2. Voor instellingen en bedrijven:
€ 25 per LOTUS per uur.

 

Naast het uurtarief worden er vervoerskosten en administratiekosten in rekening gebracht:

a. Als er van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

b. Als er van eigen vervoer gebruik wordt gemaakt, wordt er € 0,21 per kilometer in rekening gebracht.

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk lotussen met elkaar mee te laten rijden.

c. De administratie kosten bedragen € 3,00 per aanvraag.

 

Aangevraagde tijd is gedeclareerde tijd!